Cao Võ: Vô Địch Theo Cơ Sở Tiễn Pháp Bắt Đầu
Cao Võ: Vô Địch Theo Cơ Sở Tiễn Pháp Bắt Đầu

Cao Võ: Vô Địch Theo Cơ Sở Tiễn Pháp Bắt Đầu

Cao Võ: Vô Địch Theo Cơ Sở Tiễn Pháp Bắt Đầu

Nhóm dịch: WiPuuu
3

1 lượt

Lịch ra mắt 161 Lượt xem Đang tiến hành Trạng thái 30 Tổng chương hiện tại

Giới thiệu

Trần Phàm xuyên qua đến linh khí khôi phục cao võ thế giới, thu được võ đạo bảng.

Không chỉ có thể cường hóa thân thể, còn có thể tăng lên võ kỹ độ thuần thục, mở khoá ra kỹ năng đặc biệt đặc tính, kéo dài thăng cấp.

Cơ sở tiễn pháp lv1, đặc tính: Cường thân cấp một, lực cánh tay vượt trội cấp một, bắn chậm cấp một

Cơ sở tiễn pháp lv3, đặc tính: Cường thân cấp 3, . . . Bắn chậm cấp 3, kỵ xạ cấp một

Cơ sở tiễn pháp lv6, đặc tính: Cường thân cấp 6, . . . Kỵ xạ cấp 4, bắn nhanh cấp một

Theo cơ sở quyền pháp, cơ sở bộ pháp, đến Thái Cực Quyền, Hình Ý Quyền, Bát Quái Chưởng, Dịch Kinh Cân. . .

Một bước một cái dấu chân, bước lên đỉnh thế giới.


Danh sách chương

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp