Hệ Thống Trang Trại Siêu Cấp Ma Pháp
Hệ Thống Trang Trại Siêu Cấp Ma Pháp

Hệ Thống Trang Trại Siêu Cấp Ma Pháp

Tác giả: ...
3

1 lượt

Hàng ngày Lịch ra mắt 209 Lượt xem Đã hoàn thành Trạng thái 4 Tổng chương hiện tại

Giới thiệu

Trong thế giới ma pháp , người khác phải sống chết mới có thể lĩnh ngộ một ma pháp, Baker lại đạt được một hệ thống trồng ma pháp đơn giản như 'trồng củ cải bắp cải', có nó, muốn không đi lên đỉnh phong không muốn cũng không được! Đinh, trồng cây thành thục, thu hoạch 'Huyết Nhận ma pháp'! Đinh, trồng cây thành thục, thu hoạch 'liên hoàn kích phát ma pháp'! Đinh, trồng cây thành thục, thu hoạch 'Ưng Hoàng chi nhãn ma pháp'... Xem baker quật khởi như thế nào trong nhân loại, vong linh, ải nhân, tinh linh, người khổng lồ, cẩu đầu nhân và nhiều cường tộc khác!


Danh sách chương

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp