Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm!
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm!

Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm!

Tác giả: ...
Nhóm dịch: Maple Team
5

3 lượt

Hàng ngày Lịch ra mắt 1,046 Lượt xem Đang tiến hành Trạng thái 29 Tổng chương hiện tại

Giới thiệu

Tái sinh một đời? Ngày tận thế đang đến! Kiếp trước gia đình không ai cồn sống, lần này, quyết không thể để loại chuyện này xảy ra lần nữa! Chu Chuyết dẫn cả nhà chống cự lại tang thi, thu nạp người sống sót, mở rộng trang viên Chu gia, hình thành hệ thống tự cung tự cấp, một Chu gia hùng mạnh! Đối kháng tang thi, trợ giúp người sống sót tiến hóa thành dị năng giả!


Danh sách chương

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp