Thiên Quỷ Không Thể Sống Một Cuộc Sống Bình Thường
Thiên Quỷ Không Thể Sống Một Cuộc Sống Bình Thường

Thiên Quỷ Không Thể Sống Một Cuộc Sống Bình Thường

The Heavenly Demon Can’t Live a Normal Life; 천마는 평범하게 살 수 없다

Tác giả: ...
Nhóm dịch: CallmeDaddy
3

1 lượt

Hàng ngày Lịch ra mắt 471 Lượt xem Đang tiến hành Trạng thái 5 Tổng chương hiện tại

Giới thiệu

"Thiên quỷ" Baek Joong-Hyuk , khi mở mắt là con trai cả của gia đình Dimitry, được biết đến là kẻ ngốc của gia đình Dimitry, bị đẩy qua bởi người con trai thứ hai. Ý kiến của thế giới là không phù hợp. "Quỷ dữ", không, Roman Dimitry, không thể sống một cuộc sống bình thường. 


Lịch xuất bản: 1 chap mỗi thứ 2 - 4 - 6 hàng tuần.


Danh sách chương

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp